Projects

Elektrownia Opole PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2014]

Projektowane obiekty:

Instalacja odsiarczania spalin dla bloków nr 5 i 6, 2×900 MWe

Zakres prac:

  • Projekt Wykonawczy,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie

Other

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

read more