Projects

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty:

Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR

Zakres prac:   

  • Projekt Budowlany,
  • Projekt Wykonawczy Wielobranżowy,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie

Other

Elektrownia Opole PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2014] Projektowane obiekty: Instalacja odsiarczania spalin dla bloków nr 5 i 6, 2x900 MWe Zakres prac: Projekt Wykonawczy,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory Autorskie

read more