Oferta

         Biuro  Projektowe  Energotechnika  Engineering  Sp. z o. o.  działa  na  rynku  wysoko  kwalifikowanych  usług inżynierskich dla energetyki i ochrony środowiska.

Oferta biura obejmuje kompleksowe usługi projektowe  w  zakresie:

 • koncepcji techniczno- ekonomicznych
 • analiz efektywności energetycznych i ekonomicznych
 • ekspertyz, operatów
 • PFU i SIWZ inwestycji
 • dokumentacji inwestycyjnych i specjalistycznych dla potrzeb wymaganych uzgodnień
 • projektów podstawowych
 • projektów budowlanych
 • projektów wykonawczych
 • dokumentacji powykonawczych
 • wizualizacji obiektów i instalacji
 • dokumentacji kosztorysowej, warunków technicznych dostaw i odbiorów urządzeń (WTDiO)
 • instrukcji rozruchów i eksploatacji
 • rozruchów i szkoleń obsługi
 • nadzorów autorskich
 • realizacji inwestycji w systemie „pod klucz”

 

oraz usługi konsultingowe w ramach:

 • doradztwa technicznego, ekonomicznego i organizacji inwestycji
 • studiów przedprojektowych
 • analiz i studiów techniczno-ekonomicznych
 • doradztwa organizacyjno-prawnego
 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • opinii do wniosków o pozyskiwanie środków finansowych
 • audytów energetycznych
 • kompletacji dostaw
 • Due Diligence