Realizacje 

Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Gorlicach

Projektowane obiekty:

 • Hala rozładunku,
 • Hala bunkra,
 • Kotłownia z IOS wraz z kominami,
 • Maszynownia,
 • Budynek nastawni,
 • Sprężarkownia,
 • Budynek elektryczny,
 • Stacja uzdatniania wody technologicznej,
 • Stacja i pompownia oleju rozruchowego,
 • Stacja rozładunku wody amoniakalnej,
 • Obiekty liniowe,
 • Obiekty pomocnicze.

Zakres prac:

 • Koncepcja spalarni odpadów RDF,
 • Wielobranżowy Projekt Budowlany.

Inne realizacje

Elektrociepłownia Łaziska

Wykonane zadanie: Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z projektami wykonawczymi dla zadania "Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów” Zakres prac: Projekt Podstawowy,Projekt Budowlany, Projekty...

czytaj dalej

Elektrownia Ostrołęka B

Wykonane zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania związanych z nim usług w systemie "Pod klucz" dla Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B Zakres prac: Projekty Wykonawcze,Dokumentacja Powykonawcza.

czytaj dalej

Grupa Azoty – Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

Wykonane zadanie: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku kotłowni K1/K2 w związku z prowadzoną modernizacją kotła K-2 w Elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Zakres prac: Projekt Budowlany,Projekty...

czytaj dalej

Elektrociepłownia – Zgierz

Wykonane zadanie: Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla projektu „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych" Zakres prac: Projekt Budowlany

czytaj dalej

Elektrociepłownia Bydgoszcz

Wykonane zadanie: Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: „Budowa turbiny gazowej z kotłem odzyskowym, parowo-wodnym oraz gazowo-olejowych kotłów rezerwowo–szczytowych, parowo-wodnych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy” wraz z...

czytaj dalej

Anwil Włocławek

Projektowane obiekty: Stacja przygotowania wody DEMI wraz z jednostką wody ultra czystej. Zakres prac: Inwentaryzacja,Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta,Projekt Podstawowy,Projekt Budowlany,Projekty Wykonawcze,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory...

czytaj dalej