Realizacje 

ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA

Projektowane obiekty:

  • Reaktory SCR (katalitycznego odazotowania spalin),  kanały spalin i wentylatory spalin dla bloków 5, 6, 7, 8,
  • Działka rozładunku i magazynowania reagenta (dwie zadaszone tace rozładunku cystern samochodowych, dwa zbiorniki magazynowe wody amoniakalnej o poj. 200 m3 każdy, dwie pompy przesyłowe).

Zakres prac:

  • Projekt Podstawowy,
  • Projekt Budowlany,
  • Wielobranżowe Projekty Wykonawcze,
  • Dokumentacja Powykonawcza.

Inne realizacje

ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice

Wykonane zadanie: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej rozbudowy instalacji powietrza uszczelniającego klap odcinających na kanałach spalin dla IOS IV w ENEA Wytwarzanie S.A. Zakres prac: Dokumentacja wielobranżowa: Branża elektryczna AKPiABranża budowlana i...

czytaj dalej

International Paper – Kwidzyn

Wykonane zadanie: Projektowanie IOS dla kotłów 1,2 i 3 w International Paper Kwidzyn. Zakres prac: Projekt Podstawowy,Projekt Budowlany,Projekty Wykonawcze,Dokumentacja Powykonawcza.

czytaj dalej

Tameh – Kraków

Wykonane zadanie: Opracowanie projektów wykonawczych związanych z zabudową turbozespołu parowego upustowo - kondensacyjnego o mocy elektrycznej brutto 50-55MW w TAMEH Kraków. Zakres prac: Dokumentacja Powykonawcza

czytaj dalej

Blok Energetyczny – Puławy

Wykonane zadanie: Wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach Zakres prac: Projekt Budowlany

czytaj dalej