Realizacje

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu
[2019]
Obecnie trwają prace nad realizacją Projektu Wykonawczego w ramach branży konstrukcyjnej.  
Zobacz więcej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
[realizacja 2018-2019]
Projektowane obiekty: Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowej Elektrociepłowni złożonej z Bloku (instalacji termicznego przekształcania  frakcji palnej ...
Zobacz więcej
Elektrociepłownia Bydgoszcz S.A.
[realizacja 2018]
Projektowane obiekty: Prace projektowe dla zadania projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-230 w ECB”. ...
Zobacz więcej
Elektrociepłownia w Grupie Azoty w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.
[realizacja 2014-2017]
Projektowane obiekty:     Budynek Główny Kotłowni wraz z Budynkiem Urządzeń Elektrycznych, Budynek Maszynowni - zabudowa turbozespołu TUK, Budynek Centralnej Nastawni, Rozdzieln ...
Zobacz więcej
Elektrociepłownia Białystok S.A.
[realizacja 2013-2014]
Projektowane obiekty: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Instalacja Odsiarczania Spalin dla kotłów K7 i K8, Układy Rurociągów obiegu parowo – wodnego Za ...
Zobacz więcej
Elektrociepłownia Gdynia EDF Polska S.A.
[realizacja 2013-2015]
Projektowane obiekty:     Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin dwóch kotłów parowych OP-230 K6 i K7 Zakres prac:     Projekt Budowlany, Projekty Wyko ...
Zobacz więcej
Elektrociepłownia Kraków EDF Polska S.A.
[realizacja 2013-2015]
Projektowane obiekty:     Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) kotłów parowych OP-380, OP-430 K1, K2, K3, K4 oraz kotła wodnego WP-120 KW4/KW6 Zakres prac: &nbs ...
Zobacz więcej
Elektrociepłownia SYNTHOS Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu
[realizacja 2013-2017]
Projektowane obiekty: Kocioł Fluidalny OFz – 140 z odpylaczem Zakres prac:     Projekt Technologiczny, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadz ...
Zobacz więcej
Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II TAURON Wytwarzanie S.A.
[realizacja 2014-2019]
Projektowane obiekty:     Budynek Nastawni Blokowej i Urządzeń Elektrycznych, Obiekty Rejonu Elektrofiltra, Obiekty Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Działka Rozładunku i Magazynow ...
Zobacz więcej
Elektrownia Połaniec ENGIE Energia Polska S.A.
[realizacja 2012-2018]
Projektowane obiekty: Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR Zakres prac:     Projekt Budowlany, Projekt Wykonawcz ...
Zobacz więcej