Realizacje

Zobacz nasze obszerne portfolio

Anwil Włocławek

Projektowane obiekty: Stacja przygotowania wody DEMI wraz z jednostką wody ultra czystej. Zakres prac: Inwentaryzacja,Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta,Projekt Podstawowy,Projekt Budowlany,Projekty Wykonawcze,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory...

czytaj dalej
ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA

Projektowane obiekty: Reaktory SCR (katalitycznego odazotowania spalin),  kanały spalin i wentylatory spalin dla bloków 5, 6, 7, 8,Działka rozładunku i magazynowania reagenta (dwie zadaszone tace rozładunku cystern samochodowych, dwa zbiorniki magazynowe wody...

czytaj dalej
ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice

ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice

Projektowane obiekty: Instalacje SCR dla bloków K9 i K10  (500MW) Dla każdego bloku instalacja składa się z 3 reaktorów SCR, kanałów dolotowych, kanałów wylotowych, konstrukcji wsporczych i podestów obsługowych. Zakres prac:     Opracowanie...

czytaj dalej
Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty: Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 oraz działka magazynowania i rozładunku reagenta. Dla każdego bloku instalacja składa się z reaktora SCR, kanałów dolotowych, kanałów wylotowych, konstrukcji...

czytaj dalej

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

czytaj dalej