Realizacje

Elektrownia Kozienice Enea Wytwarzanie S.A.
[realizacja 2013-2015]
Projektowane obiekty:     Kanały spalin o średnicy 9,6m, pływające fundamenty pod wentylatory wspomagające budynek rozdzielni elektrycznej, kanały rozruchowe i kanały awaryjnego odprow ...
Zobacz więcej
Elektrownia Opole PGE GiEK S.A.
[realizacja 2012-2014]
Projektowane obiekty: Instalacja odsiarczania spalin dla bloków nr 5 i 6, 2x900 MWe Zakres prac:     Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany Zamienny
Zobacz więcej
Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.
[realizacja 2012-2013]
Projektowane obiekty:     Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układ rurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu blok&oac ...
Zobacz więcej
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Radoszynie PGNiG S.A.
[realizacja 2015-2017]
Projektowane obiekty: Ośrodek Centralny Radoszyn - w tym główne układy technologiczne: układ redukcji i separacji ropy, blok stabilizacji i odsalania ropy, aminowa instalacja odsiarczania gazu ...
Zobacz więcej